Wednesday, September 14, 2016

राज्यनु सातमु पगार पंच : पगारनो विकल्प आपवामा ध्यानमा राखवाना जरुरी मुद्दाओ Must Read All Employees

राज्यनु सातमु पगार पंच : पगारनो विकल्प आपवामा ध्यानमा राखवाना जरुरी मुद्दाओ Must Read All Employees

Source : Kutch Mitra News Paper

Date : 13-09-2016

ख़ास नोध : आ इमेजनी निचे PDF file नि लिंक आपली छे. ते डाऊनलोड करवाथी वधु स्पष्ट वांची शकाशे...Click here to download PDF FIle

No comments:

Post a Comment